οδηγός - γραμματέας


ζητείται οδηγός - γραμματέας οποιουδήποτε φύλου & οποιασδήποτε ηλικίας , μη καπνιστής με οικολογική & κοινωνική συνείδηση για εργασία ανάμεσα στην Αθήνα & στο Καπανδρίτι . στους διαμένοντες μακριά παρέχεται διαμονή .

6972873974

Γραμματειακή Υποστήριξη - Υπάλληλοι Γραφείου -

Ημ. 11.10.2018

Σχετικές αγγελίες με οδηγός - γραμματέας