άτομο για γραμματειακή υποστήριξη Αθήνα


ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε με έδρα το Ζεφύρι άτομο για γραμματειακή υποστήριξη με γνώσεις διαχείρισης ιστοσελίδων και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.viografika01@gmail.com

Πληροφορική - Προγραμματιστές - Αθήνα

Ημ. 02.04.2018

Σχετικές αγγελίες με άτομο για γραμματειακή υποστήριξη