Υπεύθυνος παραγωγής, Εργάτες, Χειριστή, Οδηγό Ξάνθη


Υπεύθυνος Παραγωγής : Το άτομο να έχει ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
Εργάτες : Το άτομο να έχει όρεξη για δουλειά στην παραγωγή.
Χειριστής : Το άτομο να έχει δίπλωμα χειριστή.
Οδηγός : Το άτομο να έχει δίπλωμα Ε κατηγορίας.

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικών στο E-mail.

Παραγωγή - Μεταποίηση - ISO - Ξάνθη

Ημ. 14.03.2019

Σχετικές αγγελίες με Υπεύθυνος παραγωγής, Εργάτες, Χειριστή, Οδηγό