ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κέρκυρα


Ζητείται ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ απο Ιατρείο στην Κέρκυρα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Καλή γνώση Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής & Γερμανικής Γλώσσας, Καλή χρήση Η/Υ, Δίπλωμα Αυτοκινήτου
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: af.generalmanager@gmail.com

Υγεία - Κέρκυρα

Ημ. 31.10.2018

Σχετικές αγγελίες με ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ